OTTOMAN MILITARY BAND 
Ottoman military band, or so called Mehteran, is thought to be the oldest variety of military marching band in the world. Today, There are lots of Ottoman military bands in modern Turkey. Ankara Municipality Military Band is one of them. Tolga Adanali covers their story at Ankara, capital of Turkey, 2006.

MEHTERAN 
Osmanlı Yeniçeri Askerî Bandosu Mehteran, modern Türkiye Cumhuriyeti'nde de varlığını devam ettiriyor. Günümüzde belediyelerden askeriyeye çok sayıda mehter bölüğü bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü de uzun yıllardır çeşitli etkinliklerde hizmet veriyor. Tolga Adanalı, büyükşehir belediyesinin mehter takımının çalışmalarını bir aydan fazla bir süre takip etti. 
Back to Top